REGULAMIN

Regulamin TTT (Twój Trener Tańca)

 1. Rezerwację lekcji dokonujemy poprzez wysyłanie maila na adres: kontakt@ttt.dance. W treści maila wpisujemy imię i nazwisko trenera + opcjonalnie a). propozycję dni i godzin lekcji b). KUP PREZENT LUB PROMOCJA c). WARSZTATY TANECZNE . Po otrzymaniu maila zwrotnego  z potwierdzeniem rezerwacji, dokonujemy przelewu za lekcję. Rezerwacja ważna jest 24h. Jeżeli po upływie 24h nie odnotujemy płatności za wybrane lekcje indywidualne, promocję lub warsztaty, rezerwacja zostaje anulowana.
 2. Płatność za jedną lekcję, wybrany pakiet zajęć indywidualnych, ofertę promocyjną oraz warsztaty dokonujemy przelewem na: TKS Stardance / TKSS/ nr. konta: 22 1240 6670 1111 0010 3409 6968.
  w temacie przelewu proszę podać „imię i nazwisko + opcjonalnie a). NAZWĘ PAKIETU LEKCJI b). PROMOCJA 1 lub 2  c). WARSZTATY TANECZNE”
 3. Nie dokonujemy zwrotu pieniędzy za wykupione lekcje indywidualne.
 4. Na zajęcia proszę przybyć min. 15 min. przed lekcją, aby spokojnie się przebrać i przygotować do zajęć.
 5. Instruktor nie przedłuża lekcji Klientom, którzy spóźnili się na lekcje indywidualną.
 6. Szanując czas klienta oraz czas instruktorów TKSS zastrzega sobie prawo do nie zwracania pieniędzy, w przypadku gdy klient odwoła zajęcia w ten sam dzień w którym miały się odbyć. W tym przypadku również zajęcia z danego pakietu przepadają. Klient natomiast kontynuuje następne zarezerwowane zajęcia.
 7. Klient może odwołać zajęcia maksymalnie dzień przed zaplanowaną lekcją, informując o tym instruktora telefonicznie lub sms lub mail: kontakt@ttt.dance. Lekcja zostaje przełożona wtedy na inny termin.
 8. TKSS dokonuje odliczeń za zajęcia wyłącznie w przypadku odwołania zajęć przez instruktorów ( np: choroba itp. )
 9. Na zajęciach obowiązuje obuwie zmienne-sportowe, taneczne przeznaczone tylko do zajęć tanecznych.
 10. O opuszczenie sali tanecznej zostaną poproszone osoby, które nie zastosują się do niniejszego regulaminu lub będą pod wpływem alkoholu i innych niedozwolonych środków odurzających.
 11. TKSS, oraz Instruktorzy nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne kontuzje lub nieszczęśliwe wypadki uczestników podczas zajęć. Sugerujemy, aby uczestnicy zajęć posiadali aktualne badania lekarskie oraz ubezpieczenie NNW.
 12. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do przechowywania wszystkich swoich rzeczy osobistych w bezpiecznym dla siebie miejscu. TKSS nie odpowiada za wartościowe przedmioty pozostawione przez uczestników lekcji indywidualnych w szatni oraz na terenie całej szkoły.
 13. Zajęcia będą odbywać się w Skawinski Dance Studio, ul.Drukarska 36 we Wrocławiu ( 1-piętro).
 14. Zakup lekcji,pakietu lekcji, promocji, udziału w warsztatach jest równoznaczny z zapoznaniem się i akceptacją regulaminu.