Regulamin /TTT/ lekcji indywidualnych z Twoim trenerem

 1. Płatność za wybrany pakiet lekcji indywidualnych z Twoim Trenerem dokonujemy przelewem na:
  TKS Stardance / TKSS/
  nr. konta: 22 1240 6670 1111 0010 3409 6968
  w temacie przelewu proszę podać "imię i nazwisko + oraz ilość lekcji"
 2. Rezerwacja zajęć w grafiku jest ważna 24h. Jeżeli po upływie 24h nie odnotujemy płatności za wybrane lekcje indywidualne, rezerwacja zostaje anulowana
 3. Nie dokonujemy zwrotu pieniędzy za wykupione lekcje indywidualne.
 4. Lekcje z instruktorem mogą się odbyć wyłącznie po dokonaniu rezerwacji elektronicznej na naszej stronie www.ttt.dance. System ten obowiązuje przy każdorazowej rezerwacji lekcji przez klienta. W każdym innym przypadku niż przedstawionym w pkt. 4 będzie traktowane to jako naruszenie regulaminu.
 5. Na zajęcia proszę przybyć minimum 15 min. przed lekcją, aby spokojnie się przebrać i przygotować do zajęć.
 6. Instruktor nie przedłuża lekcji Klientom, którzy spóźnili się na lekcje indywidualną.
 7. Szanując czas klienta oraz czas instruktorów TKSS zastrzega sobie prawo do nie zwracania pieniędzy, w przypadku gdy klient odwoła zajęcia w ten sam dzień w którym miały się odbyć. W tym przypadku również zajęcia z danego pakietu przepadają i nie ma możliwości ich odrobienia. Klient natomiast kontynuuje następne zarezerwowane zajęcia.
 8. Klient może odwołać zajęcia dzień przed zaplanowaną lekcją, informując o tym instruktora. Lekcja zostaje przełożona na inny termin.
 9. TKSS dokonuje odliczeń za zajęcia wyłącznie w przypadku odwołania zajęć przez instruktorów ( np: choroba itp. )
 10. Na zajęciach obowiązuje obuwie zmienne-sportowe, taneczne przeznaczone tylko do zajęć.
 11. O opuszczenie sali tanecznej zostaną poproszone osoby, które nie zastosują się do niniejszego regulaminu lub będą pod wpływem alkoholu i innych niedozwolonych środków odurzających.
 12. TKSS, oraz Instruktorzy nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne kontuzje lub nieszczęśliwe wypadki uczestników podczas zajęć. Sugerujemy, aby uczestnicy zajęć posiadali aktualne badania lekarskie oraz ubezpieczenie NNW.
 13. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do przechowywania wszystkich swoich rzeczy osobistych w bezpiecznym dla siebie miejscu. TKSS nie odpowiada za wartościowe przedmioty pozostawione przez uczestników lekcji indywidualnych w szatni oraz na terenie całej szkoły.
 14. Zajęcia będą odbywać się na różnych salach we Wrocławiu. Instruktor jest zobowiązany poinformować Państwa o tym i podać dokładny adres
 15. Zakup lekcji jest równoznaczny z zapoznaniem się i akceptacją regulaminu.