REGULAMIN

Regulamin TTT (Twój Trener Tańca)

Rezerwację lekcji dokonujemy poprzez wysyłanie maila na adres: kontakt@ttt.dance. W treści maila proszę wpisać imię i nazwisko trenera + opcjonalnie

a). propozycję dni i godzin lekcji
b). kup prezent

Po otrzymaniu maila zwrotnego  z potwierdzeniem rezerwacji, dokonujemy przelewu za lekcję. Rezerwacja ważna jest 48h. Brak płatności za wybrane lekcje indywidualne skutkuje jej anulowaniem.

 1. Płatność dokonujemy przelewem na:  nr. konta: 88 1140 2004 0000 3802 7862 9820. W temacie przelewu proszę podać „swoje imię i nazwisko + opcjonalnie a). imię trenera oraz wybrany pakiet lekcji” b). kup prezent oraz imię trenera i pakiet.
 2. Nie dokonujemy zwrotu pieniędzy za wykupione lekcje indywidualne.
 3. Na zajęcia proszę przybyć min. 15 min. przed lekcją.
 4. Instruktor nie przedłuża lekcji Klientom, którzy spóźnili się na lekcje indywidualną.
 5. Szanując czas klienta oraz czas instruktorów TTT zastrzega sobie prawo do nie zwracania pieniędzy, gdy klient odwoła zajęcia w ten sam dzień w którym miały się odbyć. Zajęcia przepadają. Klient natomiast kontynuuje następne zarezerwowane zajęcia z pakietu.
 6. Klient może odwołać tylko raz zajęcia maksymalnie dzień przed zaplanowaną lekcją bez konsekwencji, że ona przepadnie. Lekcja zostaje przełożona wtedy na inny termin.
 7. Na zajęciach obowiązuje obuwie zmienne-sportowe, taneczne przeznaczone tylko do zajęć tanecznych.
 8. O opuszczenie sali tanecznej zostaną poproszone osoby, które nie zastosują się do niniejszego regulaminu lub będą pod wpływem alkoholu i innych niedozwolonych środków odurzających.
 9. TTT, oraz Instruktorzy nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne kontuzje lub nieszczęśliwe wypadki uczestników podczas zajęć. Sugerujemy, aby uczestnicy zajęć posiadali aktualne badania lekarskie oraz ubezpieczenie NNW.
 10. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do przechowywania wszystkich swoich rzeczy osobistych w bezpiecznym dla siebie miejscu. TTT nie odpowiada za wartościowe przedmioty pozostawione przez uczestników lekcji indywidualnych w szatni oraz na terenie całej szkoły.
 11. Zajęcia będą odbywać się w Skawinski Dance Studio, ul.Drukarska 36 we Wrocławiu ( 1-piętro).
 12. Zakup lekcji, pakietu lekcji, promocji, udziału w warsztatach jest równoznaczny z zapoznaniem się i akceptacją regulaminu.